page_banner

Култура

Претпријатие култура

I. Цел

Барање совршеност на силата на иновациите и опслужување на клиентите со криогена опрема со напредна технологија.

III.Концепт на операција

Барате врвен квалитет, напредна технологија, искрена услуга и иновативен развој

II.Дух

Интегритетот е основата на опстанокот и основниот принцип на однесување и дејствување;
Единството е извор на моќ и движечка сила на развојот;
Иновацијата е основата на развојот и гаранцијата за основната конкурентност;
Посветеноста е олицетворение на одговорност и барање за развој на вработените и претпријатието.

IV.Концепт за управување

Ефикасноста и ефективноста се сржта, институцијата е гаранција, а културата на претпријатието Shengjie на моќно единство е движечка сила за стабилен развој на претпријатието.

V. Поглед на талентот

Вработените се највредното нематеријално средство за едно претпријатие;работата ги негува, перформансите ги тестираат, развојот ги привлекува и културата на претпријатијата ги обединува.

VI.Outlook on Development

Рамномерниот развој на технологијата и пазарот е гаранција за стабилен развој на претпријатието.